תכנון חללים ומבנים מתבצע על ידי אדריכל. אדריכל מתכנן תוכניות לבניית המבנה. אדריכלים למעשה הם הקשר בין הרצונות והצרכים שלנות לבין אמן שיודע לצייר רגשות לבין מהנדס הבקי בכל רזי הבנייה.

אדריכל נוף מתמחה בעיצוב ותכנון מרחבים גדולים , גינות, פארקים, כיכרות, טיילות, אזורי בילוי וכדומה.

אדריכלים שעיקר התמחותם שטחים פתוחים ומרחבים מוגדרים כ " אדריכל נוף ".

אין זה אומר כי הקשר בין אדריכל מבנים או אדריכל עירוני אינו קיים.

נהפוך הוא הקשר בין אדריכל נוף לאדריכל עירוני או אדריכל לבתים פרטיים הוא דווקא קשר הדוק .

לדוגמה:

אדריכל עירוני מתכנן היכן ימוקמו בתי המגורים נניח בשכונה מסוימת, יחד איתו משתלב אדריכל נוף שממקם את הגינות הציבוריות או את המתנ"ס העירוני.

סך כל אלו ישפיע על אופן העיצוב של הבית על ידי אדריכך מבנים.

אדריכל נופים יודע לייצר יחס נכון בין המבנים לבין מיקומם בנוף.

אדריכלים שהתמחותם היא אדריכלות נוף יכולים לבצע החלטות שבסיסן הוא חזון.

החזון מחייב את האדריכל  להיות בעל חוש ראייה מפותח והכוונה היא לראיה ארוכת טווח .

אדריכל נוף מחויב בידע נרחב בסוגי צמחייה שונים ידע זה מאפשר בחירת עצים לשתילה שיהיו לבסוף חלק מהנוף הכולל.

אולם יחד עם זאת אדריכל נוף חייב להיות שותף בכל הנוגע לבניין ערים,

הסיבה לכך היא שאם אדריכלים יתכננו ויעצבו פארק או גינה או כל דבר דומה אולם במקום ובשטח המיועד להריסה ועומדים להקים בדיוק באותו מקום בניין עירוני, אזי כל התכנון אינו מתאים ותר.

סיכום:

אדריכל נוף הוא זה שמיועד להתאים כל אלמנט כגון גן משחקים או קניון או אפילו טיילת.

עצם היותו אדריכל נוף עליו להיות בקי בקצב הגידול של עצים או צמחים.

כל הידע של אדריכלים בין אם התמחותם היא בתכנון ערים או תכנון מבנים מחייב תקשורת רציפה בין כולם.

אדריכלים עירוניים יודיעו או ירשמו בצורה מרוכזת את פרטי המבנים המיועדים להיבנות בשטח.

חומר זה צריך להיות בשקיפות מלאה עבור אדריכל נוף.

אומנות העיצוב של מרחבים בדומה לצייר חייבים למצוא את כל האלמנטים הקיימים או עתידים להיות קיימים וליצר הרמוניה ושלמות.