אדריכל מתכנן ומעצב את המבנה ואת החללים שבו אך לא רק מעבר לכך אדריכל אחראי על תכנון קפדני של תוכניות האינסטלציה, חשמל ואלומיניום.

עם האלומיניום נמנים גם החלונות המותקנים בבית.

אדריכל בעת תכנון המבנה לוקח בחשבון את מיקום החלונות ביחס לשטח ולסוג וייעוד המבנה.

כשם שישנם סוגים שונים של חלונות כך גם הזגוגיות שונות.

על האדריכל לבחון היטב את ייעוד החלונות ולהתאים להם את הזכוכית המתאימה.

הגדרה ואפיון החלון

אדריכל תוך כדי תכנון סופי של המבנה צריך להגדיר את איפיון החלונות. אדריכל שמתכנן מכין סירטוטים עם כתב כמויות ודגשים עבור כל חלון וחלון.

האדריכל מדקדק בפרטים ברמת המיקרו, על מנת שיהיה אפשר להגיש את התוכניות האלו לאיש אלומיניום לביצוע.

פירוט התכנון של האדריכל כולל את גודל הפתח המיועד עבור החלון, את אופי ההתקנה ואת סוג הזכוכית הנדרש.

דוגמה לאפיון חלון היא אופן ההתקנה שלו:

– האם יותקן בקו אחד עם חוץ מעטפת הבית או עם פנים הקיר – אדריכל מתכנן את החלל הפנימי של הבית ואם החלון יותקן במישור אחד עם חוץ המעטפת תיווצר נישה נחמדה שמאפשרת העמדת חפצים.

– רשתות – אם האדריכל יוצע כי הבית נבנה באזור כפרי שריבוי החרקים הוא גבוה אז בנוסף לתכנון החלון אדריכל יוסיף גם את תכנון הרשתות.

– תריסי גלילה – תריס גלילה הינו פתרון אסטטי ונוח לסגירת חלון, אדריכל שמשלב תריסי גלילה בחלון מאפשר גם הגנה על הפתח.

– כיוון פתיחה – יחד עם תוכנית החלונות האדריכל מציין את כיוון פתיחת החלונות, הדבר מאפשר תכנון נכון של כיווני הצירים.

איזה זכוכית ולאיזה ייעוד?

קיימים סוגים שונים ומגוונים של זכוכיות. אדריכל לוקח בחשבון את ייעוד החדר ומיקומו וכך בוחר את סוג הזכוכית הנכון והמתאים ביותר.

זכוכית מחוסמת – כאשר מתכננים ויטרינה עדיף להשתמש עם זכוכית מחוסמת המהווה ביטחון נגד פיזור רסיסים בעת שבירה.

זכוכית רגילה – זכוכית סטנדרטית שמשמשת את רוב החלונות הסטנדרטיים ומהווה פתרון לאדריכל עם תקציב תכנון נמוך.

זכוכית מבודדת ( נקראת גם "בידודית") – כאשר האדריכל מבין שיש צורך במניעת רעשים או להגביר את הבידוד התרמי אז החלון המתוכנן כולל 2 זכוכיות המותקנות עם רווח ביניהם ברווח יכול להיות ואקום או אוויר הדבר יוצר בידוד אקוסטי ותרמי.

זכוכית חד צדדית – כאשר אדריכל מתכנן חלון בכיוון השמש ורוצה למנוע סנוור או לחילופין רוצה למנוע אפשרות של הצצה פנימה אז משתמשים בזכוכית שמצופה עם חומר המחזיר קרני אור.

זכוכית עם רשת – זכוכית שבאמצעה יצוקה רשת המונעת בעת שבר את התפזרות השברים. אדריכל משתמש בזכוכיות כאלו כאשת נדרשת רמת מיגון קצת גבוהה יותר ולרוב גם במקומות ציבוריים.

זכוכית מגוונת – זו זכוכית שיש לה ציפוי צבעוני כהה ומשמשת למניעת חדירה של קרני שמש, אדריכל המתכנן חלונות הצופים לכיוון השמש ורוצה למנוע את הסנוור אך יחד עם זאת לשמור על העברה מספיקה של אור ישתמש בזכוכית מסוג זה.